Rukometni klub Dorćol iz Beograda je sportska institucija u kojoj se po savremenim metodama i sa savremenim sredstvima pod stručnim rukovodstvom istaknutih trenera, radi na usavršavanju rukometnih talenata.
R.K. "Dorćol" je osnovan isključivo u obrazovne i razvojne svrhe, a ima za cilj prikupljanje što više dece i omladine da se bave ovim sportom. U cilju povećanja takmičarske baze, uvođenjem što više dece i omladine u rukometni sport i u daljem procesu rada njihovo školovanje, usavršavanje i stvaranje potencijalnog kadra za seniorske ekipe, klub je formirao školu rukometa.U rukometnom klubu Dorćol su angažovani treneri koji imaju sve potrebne kvalifikacije za rad u rukometnom sportu.

Osnovni ciljevi našeg kluba su da se stvore uslovi kako bi se o svakom detetu vodila svestrana briga i kako bi se svakom detetu omogućilo bavljenje sportom. Ovakav pristup kluba treba da bude doprinos rešavanju problema slobodnog vremena dece i omladine stvaranjem mogućnosti da ona budu umesto na ulici u sportskim dvoranama, na treninzima i takmičenjima.

Rukovodstvo našeg kluba sprovodi široku akciju povezivanja sa direktorima, nastavničkim većima i odborima, profesorima i nastavnicima fizičkog vaspitanja u školama i dogovara se o konkretnim putevima ostvarivanja ciljeva kluba. U tom cilju su angažovani profesori i nastavnici fizičkog vaspitanja i rukometni treneri radi stvaranja i realizacije određenih programa rukometnog obrazovanja na treninzima po školama, a zatim i redovnim takmičenjima.

Kako bismo u svemu ovome uspeli pozivamo vas da nam se pridružite da zajedno stvaramo budućnost i istoriju našeg kluba! 

treninzi

utakmice

rezultati

turniri